Vogelenzangs Administratie Kantoor

VAK Vogelenzangs Administratie Kantoor

Vogelenzangs Administratie Kantoor

Intramuraal (verpleeghuis)Het Vogelenzangs Administratie Kantoor geeft u ondersteuning bij aanvraag van bewindvoering. Ik verzorg uw aanvraag bij het kantongerecht in Haarlem.Wat Mag u van mij verwachten:

Na toekenning door het Kantongerecht wordt er een afspraak gemaakt met cliënt en/of familielid en/of iemand van de verpleegingvoor een intakegesprek. Hierin worden afspraken gemaakt voor een budgetteringsplan waarin bijvoorbeel een zakgeldregeling, en de betaling van de nota's aan de orde komen. Maandelijks wordt er een overzicht verstrekt van alle uitgaven en inkomsten. Op verzoek van cliënt of het Vogelenzangs Administratie Kantoor zal er een overleg plaatsvinden over de gang van zaken. alle gesprekken vinden plaats met en bij de cliënt en een familielid of iemand van de verzorging met de accountmanager van het Vogelenzangs Administratie Kantoor.

Vogelenzangs Administratie Kantoor

Copyright 2010-2024, Vogelenzangs Administratie Kantoor

25-06-2024